REFUNDACJA OKULARÓW DLA PRACOWNIKÓW? ŻADEN PROBLEM, KUP I DAJ NAM ZNAĆ - RESZTĄ SIĘ ZAJMIEMY

Co zrobić, aby dostać okulary za darmo od swojego pracodawcy?

Już wyjaśniamy dlaczego pracodawca jest zobligowany do refundacji okularów i jakie są ku temu przesłanki!

Co mówi prawo?

Pracodawca jest zobowiązany do sfinansowania okularów pracownikowi, u którego okulista lub optometrysta stwierdził wadę wzroku. Jedynym warunkiem jest praca przy komputerze. Jest kilka możliwych wariantów:

  1. Wręczenie okularów korekcyjnych w formie rzeczowej

  2. Zapłatę określonej kwoty za okulary korekcyjne

  3. Zwrot poniesionych kosztów przez pracownika

Zgodnie z art. 2376 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Art. 23715 § 1 i 2 K.p. wskazuje natomiast, iż Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prac wykonywanych w różnych gałęziach pracy oraz, że Ministrowie właściwi dla określonych gałęzi pracy lub rodzajów prac w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określą, w drodze rozporządzenia, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące tych gałęzi lub prac.

 

Jaka kwota refundacji mi przysługuje?

Wysokość refundacji zależy wyłacznie od polityki firmy. Mniej więcej kwota oscyluje w granicach 250-850 złotych. Zapytaj o wysokość refundacji w swoim Dziale Kadr. Dowiesz się w jaki sposób pracodawca finansuje okulary korekcyjne.

Wrzucenie okularów korekcyjnych w koszta we własnej działalności gospodarczej

Najrozsądniejszą opcją jest wykonanie telefonu do swojego księgowego. Czy charakter twojej działalności kwalifikuje się do zaliczenia okularów korekcyjnych jako wydatek firmowy. Pamiętaj o interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2009 r.,sygn. ITPB1/415-790/08/AK.

 

„(…) wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu ochronę jego >>przedsiębiorcy<< zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do poczynienia zakupu okularów z odpowiednimi szkłami niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Poniesienie wydatków na zakup okularów nie ma realnego wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów.”

Czego potrzebujemy, abyś mógł otrzymać refundację na okulary korekcyjne?

  1. Kupno wybranych okularów wraz z soczewkami okularowymi - okulary korekcyjne

  2. Poinformowanie nas, że potrzebujesz faktury - wystawiamy ją na Ciebie lub na firmę, w której jesteś zatrudniony/a. Dział Kadr Twojej firmy ustala formę faktury. Zawsze umieszczamy w uwagach dopisek "Okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla XY".

  3. Pozycja na fakturze będzie widnieć jako "Okulary korekcyjne". Nie będzie to rozbite na oprawkę i soczewki okularowe. Okulary korekcyjne objęte są stawką 8%VAT-u, natomiast kupując osobno oprawkę oraz soczewki okularowe płacimy 23% VAT-u.

  4. Rozliczasz się z Twoją firmą zgodnie z wytycznymi z jej Działu Kadr.

Prościej się nie da :) W razie pytań służymy pomocą na naszym facebooku, instagramie, mailu lub telefonicznie.

Nasze rekomendacje