Reklamacje

Zamówiłeś/aś okulary, z którymi coś zaczęło się dziać? Schodzi lakier lub powłoka?
Postaramy się tym zająć.

Poniżej znajdziesz instrukcję co trzeba zrobić.

Sprzedawane okulary w naszym sklepie posiadają 24-miesięczny okres gwarancji. 
Jeżeli odkryjesz w swoim produkcie wadę fabryczną natychmiast daj nam znać, a zwrócimy się do producenta w celu rozpatrzenia reklamacji.

Aby rozpocząć procedurę reklamacyjną prosimy kontaktować się na adres mailowy:

reklamacje@modneokulary.pl

lub bezpośrednio na adres:

Reklamacja - modneokulary.pl
Optometria Wojciech Mikołajczewski

ul. Traugutta 12
62-400 Słupca 

Do zachowania formy pisemnej wystarczy złożenie reklamacji za pomocą wiadomości mailowej lub formularza reklamacyjnego umieszczonego poniżej.

FORMULARZ REKLAMACYJNY -  Pobierz tutaj

PAMIĘTAJ! Reklamując okulary sklep nie uwzględnia reklamacji, w następujących przypadkach:

  Pomyłka klienta popełniona w trakcie zamawiania towaru (złe parametry soczewek kontaktowych lub okularowych)

  Uszkodzenie mechaniczne klienta, bądź próba naprawy, klejenia we własnym zakresie

   Błąd popełniony przez okulistę lub optometrystę podczas badania ostrości wzroku

  Używanie okularów niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym doprowadzenie do ich mechanicznego uszkodzenia z przyczyn niezawinionych przez producenta

Z naszej strony zobowiązujemy się do rozpatrzenia Państwa reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli rozpatrzenie będzie wiązało się z przeprowadzeniem ekspertyzy w siedzibie producenta, do poinformowania w tym terminie o dacie rozpatrzenia reklamacji.

Jeśli dokument gwarancyjny, wystawiony przez producenta Towaru przewiduje taką możliwość, Użytkownik może zgłaszać swoje roszczenia bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym, którego adres musi być wskazany w dokumencie gwarancyjnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) informujemy, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów online przez niezależnych mediatorów, co umożliwi konsumentom złożenie skargi online na działalność przedsiębiorców, związaną z zawieraną przez Internet umową sprzedaży. Skargi można składać za pośrednictwem platformy elektronicznej, która działa pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/